Türkiye’nin en kapsamlı B2B etkinliği olma özelliği de taşıyan fuarımızda hosted buyer başvuruları özenle değerlendirilmektedir.

MICE Sektör Profesyonelleri

Incentive firmaları, profesyonel kongre ve spor organizatörleri, etkinlik firmaları, DMC, iş ve konferans seyahat ajansları, etkinlik düzenleyen PR ve reklam ajanslarının sahipleri ve yöneticileri hosted buyer başvurusu yapabilirler.

Kriterleri;

  • Türkiye’de etkinlik yapıyor veya planlıyor olmak
  • Uluslararası kongrelerde, toplantılarda, incentive veya etkinliklerin düzenlenmesinde satın alıcı otorite pozisyonunda olmak
  • Geçmiş 2-3 yıl ve gelecek 2 yıl içerisinde yurtdışında gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek organizasyonlara dair detaylı bilgi vermek
  • Kongre, toplantı, seyahat ve etkinliklerin yıllık sayılarını ve bütçelerini bildirmek

Mesleki Kuruluş / Birlik / Dernekler

Her yıl düzenli uluslararası kongre ve toplantı düzenleyen dernek, birlik, federasyon ve kuruluşlar.
Kriterleri;

  • Birlik/federasyon ve derneklerin düzenlediği kongre, toplantı ve etkinliklerde satın alıcı otorite olunması ve toplantıların hangi destinasyonlarda düzenleneceği konusunda alınacak kararlarda etkin role sahip olunması
  • Toplantıların hangi sıklıkla yapıldığı, katılımcı sayıları ve bütçelerine dair detaylı bilgilerin başvuru esnasında belirtilmesi gereklidir.

Kurumsal Şirketler

Toplantı, konferans, etkinlik, eğitim ve incentive organizasyonlarında etkin firmaların başvuruları alınmaktadır.

  • Kurum toplantısının hangi destinasyonlarda düzenleneceği konusunda alınacak kararlarda sorumlu ve karar verici bir konumda olmaları gerekmektedir.
  • Toplantıların hangi sıklıkla yapıldığı, katılımcı sayıları ve bütçelerine dair detaylı bilgilerin başvuru esnasında belirtilmesi gereklidir.